издърпвам се

издърпвам се
гл. - отдръпвам се, изтеглям се, измъквам се, изскубвам се, откъсвам се, изтръгвам се, извличам се
гл. - избягвам, отървавам се, изплъзвам се

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • издърпвам — гл. изтеглям, изваждам, измъквам, извличам, изтътрям, дърпам, тегля, мъкна, вадя, изхлузвам гл. притеглям, придърпвам, привличам, примъквам гл. изскубвам, изтръгвам, откъсвам, изкоренявам гл. изопвам, разширявам, удължавам, изпъвам гл. влача,… …   Български синонимен речник

  • влача — гл. влека, тегля, повличам, водя, возя, довеждам, докарвам, мъкна, тътря, плъзгам, свличам, замъквам, поповличам, попритеглям, поиздърпвам, издърпвам, попридръпвам, поизмъквам, дърпам, изтеглям, извличам, измъквам, домъквам, изтътрям, примъквам,… …   Български синонимен речник

  • влека — гл. влача, тегля, повличам, водя, возя, довеждам, докарвам, мъкна, тътря, плъзгам, свличам, замъквам, поповличам, попритеглям, поиздърпвам, издърпвам, попридръпвам, поизмъквам, дърпам, изтеглям, извличам, измъквам, домъквам, изтътрям, примъквам,… …   Български синонимен речник

  • дръпвам — гл. тегля, изтеглям, издърпвам, изваждам, подръпвам, изскубвам, потеглям, поизтеглям, поиздърпвам гл. отвеждам, отдръпвам, отстранявам, откарвам гл. отнемам, вземам гл. дърпам, разтеглям, опъвам гл. щипвам, пощипвам, ощипвам, откъсвам …   Български синонимен речник

  • дърпам — гл. влека, влача, привличам, тегля, повличам, изтеглям, издърпвам, тътря, мъкна, примъквам, придърпвам, притеглям гл. разтеглям, развлачам, разтягам, раздърпвам, изопвам, опъвам, разпъвам, обтягам, разширявам, удължавам гл. дръпвам …   Български синонимен речник

  • изваждам — гл. изтеглям, извличам, издърпвам, придръпвам, изкоренявам, изтръгвам, мъкна, измъквам, вадя, тегля, скубя, изскубвам, оскубвам, изкъртвам гл. извеждам, отвеждам, изкарвам, отстранявам, вземам, изнасям гл. изтъквам, подчертавам, показвам,… …   Български синонимен речник

  • извличам — гл. изваждам, изтеглям, измъквам, издърпвам, изтръгвам, изскубвам, мъкна, тегля, вадя гл. добивам, получавам, отделям, печеля, спечелвам гл. екстрахирам, капя, изпущам гл. използувам, експлоатирам, изигравам гл. предизвиквам, разкривам гл …   Български синонимен речник

  • извличам се — гл. издърпвам се, измъквам се, изскубвам се гл. отървавам се, избягвам, спасявам се …   Български синонимен речник

  • измъквам — гл. изваждам, изтеглям, извличам, издърпвам, изтръгвам, изкоренявам, изскубвам, отскубвам, изкарвам, изкъртвам гл. изнасям гл. освобождавам, избавям, отървавам …   Български синонимен речник

  • изопвам — гл. опъвам, изпъвам, разтягам, раздърпвам, издърпвам, разпъвам, дърпам, разтеглям, развлачвам, разстилам, обтягам, разширявам, удължавам гл. свивам, сгърчвам, разкривявам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”